Åker utanför område - Robotgräsklippare E1200

Varför smiter robotgräsklipparen?

Om du upplever att din robotgräsklippare smiter utanför avgränsat område kan bero på flera olika saker. Det kan bero på en felaktigt installerad avgränsningskabel, skadat framhjul, laddstationsinstallationen eller så får inte roboten korrekt signal från sina kantsensorer. Att klipparen klipper konsekvent någon decimeter över avgränsningskabeln kan beroende på inställning vara fullt normalt, klipptallriken är ungefär i centrum av klippaens undersida så för att komma åt hela klippområdet kommer klipparen ofta åka ungefär halvägs utanför avgränsningskabeln. Om klipparen dock helt rymmer från klippområdet är det något som inte står rätt till och man kan då behöva felsöka.

Avgränsningskabeln

  • Kontrollera att avgränsningskabeln är hel. laddstationen ska pipa om avgränsningskabeln är bruten. Man kan testa att dra ut ena änden av avgränsningskabeln ur laddstationen,  om laddstationen piper fungerar laddstationens detektering av kabelbrott som den ska.
  • Kontrollera så att avgränsningskabeln inte går ner djupare än 3cm i marken
  • Kontrollera att det inte finns skarpa hörn i kabeldragningen. Hörn ska vara rundade för att underlätta klipparens navigation
  • Om kabeln är dragen i en kraftig sluttning kan det leda till att gräsklipparen glider över avgränsningskabeln mer än den ska, speciellt vid blött gräs.

Framhjul

  • Kontrollera att klipparens framhjul roterar fritt. Om klipparen utsatts för kraftiga stötar eller kollisioner kan gaffeln till framhjulet ha böjt sig något vilket gör att det tar emot utbuktningarna i chassiet där kantsensorerna sitter. 
  • Om gaffeln till framhjulet endast är lite böjd brukar det gå att med t. ex med en skruvmejsel som hävstång under hjulet snällt bocka tillbaka gaffeln. 
  • Om hjulet är kraftigt skadat kan hjulet behöva bytas ut.

Laddstation

  • Börja med att kontrollera att laddstationen är installerad korrekt. Det finns instruktioner samt pilar på laddstationen som visar korrekt orientering. Viktigt att laddstationen är orienterad korrekt för att inte klipparen ska missta utsidan av avgränsat område som insidan och vice versa. Kontrollera att korrekt ände av avgränsningskabeln är inkopplad i korrekt terminal på baksidan av laddstationen, den som går under laddstationen från dess framsida ska sitta i den svarta terminalen, instruktioner står på klisterlappar på laddstationen samt bilder på korrekt orientering finns i manualen..
  • Kontrollera att elektroniken i laddstationen fungerar som den ska genom att följa instruktionerna länkade här: Felsökning av laddstation

Kantsensorer

E1200 har två kantsensorer som är placerade i de utbuktningar i plasten på vardera sida om framhjulet. Ibland kan det upptäckas att en av dessa sensorer är trasig om klipparen stannar för avgränsningskabeln, men har svårt att följa den till laddstationen. En annan indikation kan vara om klipparen snurrar mer än 180 grader när den backar ut ur laddstationen och sedan börjar klippa.

Om en sensor är trasig kan man också ofta se det på om det är någon skillnad på hur det snabbt klipparen reagerar på avgränsningskabeln beroende på vilken sida och vinkel den är på väg över kabeln. Om klipparen åker med en låg vinkel mot kabeln och det dröjer tills sensorn som  vetter mott gräsmattans mitt når kabeln innan klipparen reagerar och när samma test görs i omvänd riktning sker reaktionen långt tidigare kan man ofta dra slutsatsen att ena kabelsensorn är trasig.

Om klipparen till  100% ignorerar avgränsningskabeln och aldrig reagerar när kantsensorerna är vid avgränsningskabeln kan båda sensorerna vara trasiga eller så är det något problem med kommunikationen mellan sensorerna och huvudstyrkortet(MCB) i klipparen.

Support

Ibland kan det vara svårt att avgöra exakt vad som är fel när klipparen tycks navigera underligt. Har du problem så kontakta gärna vår kundservice med en film där klipparen uppvisar det avvikande beteendet. Filma helst både hur klipparen gör när den navigerar på mattan för klippning och hur klipparen gör när man ber den navigera tillbaka till laddstationen för laddning samt från laddstation till klippområde.
Att ha film från alla stadierna i klipparens klippcykel gör det enklare att avgöra vad som kan vara felkällan.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.