Stängs av - Robotgräsklippare E1600

Varför stänger robotgräsklipparen av sig så fort den lämnar laddstationen?

Om du upplever att din robotgräsklippare stänger av sig så fort den lämnar laddstationen beror det på att klipparen blir strömlös, det kan antingen bero troligtvis på att laddstation och nätadapter levererar spänning under den nivå som klipparens batteri bryter strömmen, eller att batteriet är defekt.

Mäta spänningen

För att felsöka börjar man med att mäta spänningen i laddstationen, det finns två mätpunkter av intresse. dels nätadaptern och laddpinnarna på stationen.  Om Laddstationen och nätadaptern fungerar som de ska är batteriet nästa sak att mäta för att felsöka.

 • Börja med att ställa in din multimeter på en lämplig inställning för att utföra mätningen. Spänningen från Nätadaptern, laddstationen och batteriet ligger normalt mellan 24 till 30 Volt DC.
 • Mät upp strömmen från nätadaptern / strömkabeln. Strömmen bör ligga cirka mellan 28 - 30 Volt. Om mätningen visar ett avvikande resultat så behövs troligtvis ny nätadapter. 
  MicrosoftTeams-image__4_.png
 • Mät upp strömmen på laddstiften. Spänningen bör vara snarlik den som tidigare uppmättes ur nätadaptern.
  2.jpg

 • Fotografera mätningarna så att både produkt samt resultat syns i bild. Inkom med bilder till vår kundservice om ni önskar vidare hjälp

När en mätning av stationen och nätadaptern utförts och allt verkar fungera som det ska är nästa mätpunkt av intresse batteriet. Nedan följer en beskrivning av hur man mäter spänningen i batteriet.

 • Avlägsna yttre plastkåpan på gräsklipparen, skruva ur de fyra insexskuvar som sitter i hörnen under "locket" på toppen av klipparen, därefter kan yttre kåpan lyftas av.
  6.JPG

 • Nästa steg är att skruva loss den övre kåpan, den sitter fast med 8 skruvar längs kanten på klipparens chassie och med en skruv i centrum av klipphöjdsjusteringens handtag.
  7.png
 • Därefter kan övre kåpan avlägsnas, det finns sladdar mellan övre kåpan och kretskorten, viktigt att gå varsamt fram för att inte skada kablar och kontakter.
  9.JPG

 • Batteriet sitter i främre delen av gräsklipparen under en plastdetalj som håller fast det.


 • Batteriet är kopplat i Huvudkretskortet (MCB) i ett av hörnen inringat på bilden.


 • Mätning sker genom att mätstickorna från multimetern stoppas ner i batterikontakten och anbringas i kontakt med metallen på de två kontaktstiften i kontakten. 


 • Resultatet avläses i displayen, det här fallet 27,2 Volt. Batteriet har 0% laddning för robotgräsklipparna när spänningen är 24 Volt, också angiven på batteriets klisterlapp.
  Batteriet är fullt när det har nästan samma spännings som laddaren levererar ungefär
  29 Volt. Under användning sjunker batteriets spänning från fullt till tom vilket gör att resultatet
  bör ligga någonstans mellan 29 och 24 Volt för en klippare med batteri i god kondition. 

 

Negativ spänning?

Om du mätt spänningen och får ett negativt resultat på displayen i multimetern är det inget att oroa sig över, det betyder bara att mätstickorna på multimetern anbringats mot motsatta poler. Ignorera eventuella minustecken på multimetern helt enkelt siffrorna som står i displayen är det som är intressant i det här fallet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.