Mätning av batteri - Robotgräsklippare E1600

Hur mäter man robotgräsklipparens batteri?

Om ni upplever problem med batteriet behöver ni mäta spänningen.

Mätning av batteriets spänning görs med en multimeter.

 • Börja med att ställa in din multimeter på en lämplig inställning för att utföra mätningen. Spänningen från Nätadaptern, laddstationen och batteriet ligger normalt mellan 24 till 30 Volt DC.

Mätning av batteri:

 • Kontrollera att klipparen är avslagen på både strömbrytaren under klipparen samt på "stoppknappen"
  1.PNG

 • Skruva bort den övre kåpan samt klipphöjdsreglaget.
  E1600_Mainboard1.jpg

 • Skruva bort dom 8 skruvarna som sitter längs sidorna klipparens chassie.
  E1600_Mainboard2.jpg

 • Lyft försiktigt av övre halvan av klipparens chassie så att inga kontakter som går mellan kåpan och mainboardet skadas.
  E1600_Mainboard3.JPG

 • Batteriet sitter i främre delen av gräsklipparen under en plastdetalj som håller fast det.


 • Batteriet är kopplat i Huvudkretskortet (MCB) i ett av hörnen inringat på bilden.


 • Mätning sker genom att mätstickorna från multimetern stoppas ner i batterikontakten och anbringas i kontakt med metallen på de två kontaktstiften i kontakten. 


 • Resultatet avläses i displayen, det här fallet 27,2 Volt. Batteriet har 0% laddning för robotgräsklipparna när spänningen är 24 Volt, också angiven på batteriets klisterlapp.
  Batteriet är fullt när det har nästan samma spännings som laddaren levererar ungefär
  29 Volt. Under användning sjunker batteriets spänning från fullt till tom vilket gör att resultatet
  bör ligga någonstans mellan 29 och 24 Volt för en klippare med batteri i god kondition. 


 • Fotografera mätningen så att både resultat samt produkt syns i bild enligt bild nedan

 • Skruva därefter på plattan för batteriet och skruva på chassit

 • Sätt tillbaka kåpan
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.