Byte av klippmotor E1750 - Robotgräsklippare

Hur byter man klippmotor i robotgräsklipparen?

Här nedan finner ni instruktioner för hur man byter klippmotor på robotgräsklipparen av modell E1750.

Avlägsna defekt klippmotor

 • Stäng av robotgräsklipparen, se bild 1
 • Avlägsna klipptallriken genom att använda exempelvis en skruvmejsel i det hål som finns i klipptallriken samt knivskyddet för att hindra knivtallriken från att rotera, se bild 2
 • Använd en blocknyckel eller ett spärrskaft med storlek 13 för att lossa muttern på motoraxeln, se bild 3
 • Avlägsna knivtallriken från motoraxeln, se bild 4
 • Skruva av de fyra skruvarna kring motoraxeln. Motorn är nu lös i klipparen, se bild 5
 • Avlägsna robotgräsklipparens yttre plastkåpa genom att dra den rakt upp. Plastkåpan sitter fast i fyra kulleder i hörnen och för att lossa plastkåpan från kullederna skall plastkåpan dras rakt upp så att detta klickas av, se bild 6
 • Skruva av den inre kåpan som sitter fast med sex skruvar, varav fyra sitter på ovansidan och två på undersidan, se bild 7
 • Avlägsna kåpan försiktigt då den sitter fast med kablar i kretskortet, se bild 8
 • Avlägsna kabeln till klippmotorn från kretskortet, se bild 9
 • Notera hur sladden till klippmotorn är dragen och plocka därefter ut den gamla klippmotorn ur robotgräsklipparen, se bild 10

mceclip0.png

mceclip0.png

Montera ny klippmotor

 • Dra kabeln från den nya klippmotorn och placera därefter in den nya klippmotorn, se 16 och 17
 • Justera motorns placering så att skruvhålen matchar med hålen i klippmotortrumman på klipparen undersida, se bild 18
 • Skruva fast skruvarna successivt så att de alla tar gänga innan ni fäster dem helt, se bild 19
 • Koppla därefter in motorkabeln i kretskortet, se bild 20
 • Skruva sedan tillbaka den inre kåpan på klipparen, se bild 21
 • Klicka tillbaka den yttre plastkåpan så att den fäster på de fyra kullederna, se bild 22
 • Sätt tillbaka knivtallriken på motoraxeln och montera fast muttern på motoraxeln se bild 23 och 24
 • Bytet är nu klart

mceclip1.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.