Byte av drivmotor EXXXX - Robotgräsklippare

Hur byter man drivmotor i robotgräsklipparen?

Här nedan finner ni instruktioner för hur man byter drivmotor på robotgräsklipparen av dom olika modellerna.

Avlägsna defekt drivmotor

 • Stäng av robotgräsklipparen, se bild 1
  1.PNG
 • Ta av yttre plastkåpan på klipparen, se bild 2. Har du en E1200 kan steget hoppas
  över. På E1600 sitter yttre kåpan fast med 4 insexskruvar, samt att sitter en skruv i klipphöjdsjusteringshandtagets centrum som måste avlägsnas, 
  2.PNG
 • Peta loss navkapseln på hjulet på den sida du ska byta motor på med exempelvis en skruvmejsel. Det finns tre ställen runt navet där det sitter plastclips, dessa petas loss ett efter ett enligt bild, se bild 3
  3.PNG
 • Skruva loss skruven i centrum av hjulet med hjälp av en blocknyckel / spärrskaft storlek 10 eller  en skiftnyckel, se bild 4
  4.PNG
 • Nu kan hjulet dras av från motoraxeln, se bild 5
  5.PNG
 • Skruva därefter loss de två skruvarna under handtaget. På E1200 finns dessa på undersidan strax bakom främre hörnen. På E1600 sitter alla skruvar på ovansidan av klipparen, se bild 6
  6.PNG
 • Skruva sedan loss de andra skruvarna runt om chassiets kant på ovansidan som håller ihop de två chassihalvorna. På E1200 finns det 2st, E18XX 4 st och på E1600 8 st skruvar, se bild 7
  7.PNG
 • Öppna försiktigt upp klipparen. Observera att det går kablar mellan de två halvorna av klipparen, iaktta försiktighet för att inte dra sönder några kablar / kontakter, se bild 8
  8.PNG
 • Notera vart kontakterna kopplas och frigör sedan övre chassihalvan från resterande klippare genom att koppla ur övre halvans sladdarna ur mainboard. Koppla även ur den drivmotor som ska bytas ut, se bild 9
  9.PNG
 • Skruva därefter ur de fyra skruvarna som håller fast drivmotorfästet i chassiet. Dessa sitter med
  muttrar ( strl 7 ) på insidan av klipparen, se bild 10 och 11
  10.PNG11.PNG
 • Avlägsna därefter försiktigt den gamla drivmotorn, se bild 12
  12.PNG
 • Skruva loss de tre skruvarna runt motoraxeln för att lossa drivmotorn från drivmotorfästet. Skruva därefter fast drivmotorfästet på den nya drivmotorn, se bild 13
  13.PNG

 

 

Montera ny drivmotor

 • Stoppa in den nya drivmotorn i klipparen, se till att kabeln ej kläms samt att kabeln leds in i klipparen så att den når kontakten i klipparen, se bild 14
  14.PNG
 • Koppla in drivmotorn i sin kontakt på mainboard inne i klipparen, se bild 15
  15.PNG
 • Skruva därefter fast drivmotorfästet i chassiet, se bild 16
  16.PNG
 • Koppla in kablarna från övre chassihalvan i mainboard där de satt kopplade från början, se bild 17
  17.PNG
 • På bild 18 ser du de olika kontakternas funktioner. Vissa mainboard kan se något annorlunda ut men kontakternas konfiguration är densamma, se bild 18
  18.PNG
 • Sätt ihop de övre och undre chassihalvorna och skruva därefter ihop dessa. Kontrollera att gummilisten mellan halvorna ligger i sitt spår runt kanten av klipparen, se bild 19
  19.PNG
 • Sätt tillbaka hjulet på motoraxeln, se bild 20
  20.PNG
 • Skruva fast skruven i centrum av hjulet, se bild 21
  21.PNG
 • Klicka tillbaka navkapseln, viktigt att clipsen träffar sina fästen och att viss försiktighet iakttas för att inte knäcka dessa, se bild 22
  22.PNG
 • Knäpp tillbaka yttre chassikåpan på klipparen. På E1600 sitter yttre kåpan fast med fyra insex skruvar, yttre kåpa saknas på E1200, se bild 23
  23.PNG
 • Drivmotorn är nu utbytt

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.