Mätning av bly batteri - Elbil

Hur mäter man elbilens bly batteri?

Om ni upplever problem med batteriet behöver ni mäta spänningen. Batteriet kan mätas på två olika sätt där en variant visar ett mer precist resultat. Båda varianterna ger däremot en indikation om batteriets status. 

Viktigt att tänka på innan mätning

Batteriet har en förväntad spänning på 6 volt per batteri. Likt bilden nedan har några elbilar seriekopplade batterier och spänningen förväntas då totalt sett bli 12 volt ( 6 + 6 = 12 ).

 

Blybatteriet är urladdat när spänningen är 12 Volt eller lägre. Ett 12 volts blybatteri har ofta 14 volt spänning när det är fulladdat. 

 

mceclip0.png

Mätning alternativ 1

  • Välj rätt inställning på er multimeter, batteriet levererar likström, beroende på om den har ett batteri eller två seriekopplade batterier är det förväntade mätresultatet ca: 6 eller 12 volt.
  • Anbringa mätstickorna kontakt med batteriets poler för att avläsa spänningen. Se bild 1

Mätning alternativ 2

  • Undersökt vilken spänning som anges på elbilens display vid uppstart. Se bild 2 för indikation på 12,5 volt 
    Bild_till_Guide.png

Tips vid mätning

Vid mätning enligt alternativ ett kan resultatet blir positivt eller negativt. Detta har ingen större betydelse eftersom det är batteriet polspänning värde vi eftersöker. I det här fallet från bild 1 är resultatet följande: 
Vdc = 12,65 Volt.
Ignorera + - tecken.

Vid mätning enligt alternativ två är det ej genomförbart om batteriet är helt urladdat och för svagt för att starta displayen eller om det finns fel på andra delar av bilen ( t.ex. styrbox, display ). I och med att man mäter med hjälp av produkten som möjligtvis är defekt kan det indikerade resultatet vara missvisande. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.