Hoppa till huvudinnehållet

Mätning av batteri och nätadapter - Fatscooter

Hur mäter man spänningen i batteriet och nätadaptern till en fatscooter?

Om ni upplever problem med batteriet eller nätadaptern behöver ni mäta spänningen. Här nedan finner ni instruktioner samt bilder som visar hur denna mätning går till. Dessa instruktioner visar hur, men går att använda sig av även för de andra cykelmodellerna då de fungerar på liknande sätt.

Mätning av batteri

 • Batteriets utseende kan variera mellan de olika produktmodellerna, men mätningen genomförs på snarlikt sätt
 • Kontrollera vilken spänning och kapacitet batteriet levererar genom att avläsa informationen på den klisterlapp som sitter på batteriet. Enligt bild nedan skall batteriet leverera 60 Volt, 21 Ah vilket betyder att vi kan förvänta oss ett mätvärde över 60 Volt. Använd denna information för att ställa in multimetern på korrekt inställning
 • Bilden nedan visar vilken inställning som är korrekt på denna multimeter samt detta batteri. Den rätta inställningen är 200 Volt likström ( DC ) då vi ska mäta över 20 Volt, men mindre än 200 Volt
 • För mätstickorna i kontakt med batteriets poler. På just detta batteri är polerna de två stiften som sitter på kanterna inuti kontakten.
 • Avläs resultatet i multimetern. Det spelar ingen roll om resultatet blir negativt eller positivt då resultatet är absolutbeloppet av det uppmätta värdet (|U|)
 • Om resultatet visar att spänningen är densamma som den angivna informationen på batteriets klisterlapp så är batteriet urladdat.
  Om batteriets spänning är ungefär densamma som den spänning nätadaptern levererar så är batteriet fullt. Nedan finner ni en instruktion som visar hur ni mäter spänningen av nätadaptern, använd denna instruktion för att därefter kontrollera statusen av batteriet

mceclip0.png

Mätning av nätadapter

 • Kontrollera vilken spänning nätadaptern är tänkt att leverera vilket utläses av den informationstext som står direkt på nätadaptern. Enligt bild nedan kan man utläsa att just denna nätadapter ger 67,2 Volt vilket står under " Output "
 • Bilden nedan visar vilken inställning som är korrekt på denna multimeter samt denna nätadapter. Den rätta inställningen är 200 Volt likström ( DC ) då vi ska mäta över 20 Volt, men mindre än 200 Volt
 • För ned mätstickorna i kontakten så att de kommer i kontakt med stiften på sidorna
 • Avläs resultatet i multimeterns display. I detta fall är resultatet 67,9 Volt vilket är ungefär vad vi kan förvänta oss. Resultatet kan variera en aning från den siffra som står på skriven på nätadaptern, men det är helt normalt. Denna Nätadapter är därmed fullt fungerande

mceclip1.png

Extra information

( V ) är symbolen för att mäta spänningen. I detta fall vill vill mäta Likspänning ( DC ). Multimetern visar Volt åt oss och gör att man kan läsa av toppvärdet på batteriet eller att laddaren lämnar korrekt spänning ( V ). Detta blir är en indikation på att batteriet är fulladdat och att laddaren ger rätt spänning. I detta läge spelar det ingen roll om resultatet är negativt eller positivt. Var även försiktig vid mätning för att undvika kortslutning. Använd inga andra mätområden på multimetern i detta läge då det kan förstöra utrustningen/batteri mm.

 

Tips

Ovan instruktioner går även att använda sig av för mätning av batteri och nätadapter av mopeder då tillvägagångsättet är snarlikt.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.