Mätning av batteri och nätadapter - Elcykel

Hur mäter man spänningen i batteriet och nätadaptern på en elcykel?

Om ni upplever problem med batteriet eller nätadaptern behöver ni mäta spänningen. Här nedan finner ni instruktioner samt bilder som visar hur denna mätning går till. Dessa instruktioner visar elcykeln Elinor, men går att använda sig av även för de andra cykelmodellerna då de fungerar på liknande sätt.

Mätning av batteri

  • Kontrollera om någon av dioderna lyser när knappen trycks in. Färgerna på dioderna spelar ingen roll utan det är antal dioder som anger laddstatus. Om dioderna inte lyser överhuvudtaget kan säkringen vara en felkälla
  • Klisterlappen på batteriet visar vilken spänning och kapacitet batteriet levererar. På bilderna nedan visar detta 36 Volt, 10,4 Ah vilket betyder att vi förväntar oss ett mätvärde över 36 Volt. Denna information används för att ställa in multimetern på korrekt inställning

  • Bilden nedan visar hur just denna multimeter skall vara inställd för att korrekt mäta just detta batteri. Då vi ska mäta över 20 Volt är 200 Volt likström den rätta inställningen
  • För multimeterns mätstickor i kontakt med batteriets kontaktbleck. På just detta batteri är det de två yttre kontaktbleken som levererar spänning. Det spelar ingen roll om resultatet blir negativt eller positivt då resultatet är polspänningen av det uppmätta värdet.
  • Ett fulladdat batteri mäter runt 40-42 Volt.

Mätning av nätadapter

  • Kontrollera vilken spänning nätadaptern är tänkt att leverera vilket utläses av den informationstext som står direkt på nätadaptern. Enligt bild nedan kan man utläsa att just denna nätadapter ger 42 Volt vilket står under " Output "
  • Mätningen sker genom att en mätsticka stoppas ner i mitten av kontakten och den andra mätstickan förs i anslutning till den exponerade metallen på utsidan av kontakten, se bild nedan
  • Resultatet avläses i displayen, i det här fallet är resultatet 42,2 Volt vilket är ungefär vad vi förväntar oss av denna nätadapter och den är därmed fullt fungerade.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.