Byte av klippmotor / klippmotorkort - E1600 - Robotgräsklippare

Hur byter man klippmotor / klippmotorkort på robotgräsklipparen?

Här nedan finner ni instruktioner för hur man genomför ett byte av klippmotor  och klippmotorkort på robotgräsklipparen av modell E1600.

Viktigt att tänka på innan bytet

 • Klippmotorn finns i flera modeller beroende på årsmodell. För att kunna byta motor krävs att man har ett kompatibelt klippmotorkort som är kopplat till huvudstyrkortet. Se bild nedan för exempel.

mceclip0.png

Byte av klippmotor / klippmotorkort

 • Skruva loss muttern från klippmotoraxeln, avlägsna sedan knivtallriken. Se bild 1
 • Skruva loss klippmotorn. Se bild 2
 • Lossa de fyra skruvarna omkring axeln som håller fast motorn. Se bild 3
 • Lossa de fyra insexskruvarna som håller fast den yttre kåpan på klipparen. Se bild 4
 • Lossa därefter de nio skruvarna inringade på bilden som håller fast den övre kåpan. Se bild 5
 • Kåpan kan lyftas av. Försiktighet bör iakttas då det finns sladdar mellan kåpan och kretskort. Notera var sladdarna är kopplade, därefter kan kåpan lyftas av helt. Se bild 6
 • Klipphöjdsjuseringstrumman kan därefter avlägsnas genom att den skruvas av medsols. Se bild 7
 • Koppla ur sladden till klippmotorn och avlägsna klippmotorn från klipparen. Se bild 8
 • Avlägsna klippmotorn när den kopplats ur
 • Den nya motorn kan nu monteras och kabeln ska dras till klippmotorkortet och kopplas in likt den tidigare. Se bild 9
 • Kontrollera med försiktighet att sladden är dragen så att den inte kläms. Se bild 10
 • Skruva fast klippmotorn på klipparens undersida. Se bild 11
 • Skruva tillbaka klipphöjdsjusteringstrumman runt klippmotortornet. Se bild 12
 • Kåporna kan nu skruvas tillbaka, Se bild 13
 • Bytet är nu klart!

 

mceclip2.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.