Viktig information - Retur av en trafikregistrerad el - moped.

Vid en retur av en trafikregistrerad el-moped är det några punkter som är viktiga att tänka på för att returen skall vara genomförbar samt ske så effektivt som möjligt.

Ångrat köp:

Generella villkor för ångrade köp gäller, ni finner dessa här.
Returen är komplett endast om både produkt samt registreringsbeviset skickas med. En återbetalning genomförs inte förrän returen är komplett.

  • Om mopeden är trafikregistrerad:
    Om ägarregistreringen redan genomförts, d.v.s. att mopeden står skriven på er samt innehar en registreringsskylt är det viktigt att både produkt, registreringsskylt samt blankett för ägarbyte medföljer i returen. En blankett för ägarbyte beställer ni hos Transportstyrelsen och det är viktigt att ni fyller i del två, men att all övrig information lämnas tomt. Detta då det ska skrivas på av oss när produkten skall byta ägare från er till oss
  • Om mopeden inte är trafikregistrerad:
    Om ägarregistreringen inte är genomförd, d.v.s att mopeden inte står skriven på er, inte är trafikregistrerad samt saknar registreringsskylt är det viktigt att både produkt samt ett eventuellt CoC-dokument medföljer i returen

Reklamation

Vid ett reklamationsärende behöver ni först kontakta vår kundservice, detta gör ni genom att klicka här. Handläggaren kommer att hjälpa er vidare i ert ärende för att nå en passande lösning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.