Uppkoppling till App “Smart Life” - AC

Hur laddar man ner appen Smart Life?

Appen " Smart Life " är tillgänglig för Android och iOS. Skanna QR - koden för att komma direkt till nedladdningen.

Sk_rmklipp.JPG

Hur använder man appen?

Denna apparat gör att du kan använda apparaten via ditt hemnätverk. En förutsättning är
en permanent WIFI - anslutning till din router och gratisappen ” Smart Life ”.

Anslutning

 • Installera appen “ Smart Life ” på din telefon och skapa ett användarkonto.
 • Aktivera WIFI - funktionen i din telefons inställningar
 • Placera AC:n och telefonen ungefär fem meter från din router. Vänligen notera
  att ditt WiFi behöver vara av 2,4Ghz typ och inte 5Ghz
 • Håll in knappen ” timer ” på AC:n i ungefär fem sekunder så att
  indikatorlampan på AC:n blinkar. Om WiFi uppkoppling saknas efter ungefär
  tre minuter avslutas statusen automatiskt och indikatorlampan stängs då av.
  Håll in knappen ” timer ” på din AC på nytt i ungefär fem sekunder om ny
  uppkoppling önskas. Vi rekommenderar att man “startar om” innan man börjar,
  dvs håller in timer i 5 sek och när lampan slocknat så håller man in timer i 5 sek
  tills ett pip hörs. Notera att ingen fläkt bör vara på under tiden.
 • När WIFI – indikatorn börjar blinka:
  Välj “ Add Device ” i appen och därefter “ Large Home Appliances ” följt av “
  Portable Air Conditioner ”
 • Om WiFi indikatorn blinkar snabbt:
  Du kan ansluta AC:n direkt till WiFi istället för via telefonens nätverk, genom att
  ange namn och lösenord för ditt WiFi
 • Om WiFi indikatorn blinkar långsamt:
  Du behöver klicka på ” Go to Connect ” i appen och ange namn och lösenord
  för ditt WiFi. Välj sedan WiFi nätverket ” SmartLife-XXX ” i din telefon för att
  koppla upp. En timer på två minuter kommer dyka upp i appen då AC:n
  försöker ansluta. Om uppkopplingen misslyckas behöver du gå tillbaka till steg fyra
 • När AC:n har anslutits framgångsrikt tänds WIFI-lampan på AC:n och du kan
  använda denna med appen i din telefon.

Koppla bort WiFi

 • Håll in knappen ” timer ” på AC:n i ungefär 5 sekunder
 • AC:n kopplas då bort och WiFi indikatorn släcks

Felsökning av nätverksanslutningen

Felsökning av WiFi uppkoppling
 
Nätverksuppkopplingsfel
Lösning
Tid utgått för nätverksuppkoppling
1. Kontrollera att ni valt WiFi med 2.4 ghz.
2. Stäng av ACn och koppla ur strömkabeln. Koppla in strömkabeln igen efter 10 sekunder, öppna upp appen och anslut på nytt.
WiFi indikator avstängd
Håll in knappen " Timer " för att stänga av ACn. Koppla ur strömkabeln och återanslut strömkabeln igen efter 10 sekunder.
WiFi signlar försvinner och signallampan för WiFi blinkar
Stäng av ACn och koppla ur strömkabeln. Koppla in strömkabeln igen efter 10 sekunder, öppna upp appen och anslut på nytt.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.