Mätning av batteri - Robotgräsklippare E1800

Hur mäter man robotgräsklipparens batteri?

Om ni upplever problem med batteriet behöver ni mäta spänningen.

Mätning av batteriets spänning görs med en multimeter.

  • Börja med att ställa in din multimeter på en lämplig inställning för att utföra mätningen. Spänningen i batteriet ligger normalt mellan 24 till 29 Volt DC.
  • Avlägsna yttre plastkåpan på gräsklipparen genom att dra den rakt upp från resten av klipparen, kåpan sitter fast i fyra kulleder i hörnen. För att lossa behöver man bara dra rakt upp så klickar dessa av från kulorna.


  • Nästa steg är att skruva loss den övre kåpan, den sitter fast med 6 skruvar (inringade)
    4 skruvar är på ovansidan 2 är på undersidan av handtaget.

  • Därefter kan övre kåpan avlägsnas, det finns sladdar mellan övre kåpan och kretskorten, viktigt att gå varsamt fram för att inte skada kablar och kontakter.


  • Batteriet sitter i främre delen av gräsklipparen under en plastdetalj som håller fast det.


  • Batteriet är kopplat i Huvudkretskortet (MCB) i ett av hörnen inringat på bilden.


  • Mätning sker genom att mätstickorna från multimetern stoppas ner i batterikontakten och anbringas i kontakt med metallen på de två kontaktstiften i kontakten. 


  • Resultatet avläses i displayen, det här fallet 27,2 Volt. Batteriet har 0% laddstatus när spänningen är 24 Volt, också angiven på batteriets klisterlapp.
    Batteriet är fullt när det har nästan samma spännings som laddaren levererar ungefär
    29 Volt. Under användning sjunker batteriets spänning från fullt till tom vilket gör att resultatet
    bör ligga någonstans mellan 29 och 24 Volt för en klippare med batteri i god kondition. 

 

Negativ spänning?

Om du mätt spänningen och får ett negativt resultat på displayen i multimetern är det inget att oroa sig över, det betyder bara att mätstickorna på multimetern anbringats mot motsatta poler. Ignorera eventuella minustecken på multimetern helt enkelt siffrorna som står i displayen är det som är intressant i det här fallet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.