Hastighetsmätare - Elcykel

Varför stämmer inte hastighetsmätaren på min elcykel?

Om ni upplever att hastighetsmätaren inte stämmer behöver ni kontrollera några saker.

Kontroll

Det finns två olika sätt som våra cyklar mäter hastigheten. antingen mäts hastigheten internt i motorn eller så finns det en extern hastighetssensor med en tillhörande magnet fäst i en eker. Principiellt är det rotationshastigheten för hjulet som mäts det vill säga hur många varv per minut som hjulet snurrar, därefter räknar cykelns dator ut vilken hastighet man åker genom att multiplicera det med hjulets omkrets. Om hastighetsangivels är fel finns det därför några saker att kontrollera.

  • Kontrollera att korrekt hjulstorlek är inställd i displayen.
  • Kontrollera att eventuella hastighetssensorn är monterad korrekt och att magneten passerar rättvänd samt på korrekt avstånd från sensorn när hjulet snurrar.

Displayen

Nedan följer en beskrivning av hur du justera hjulstorleken i displayen, guiden är utformad efter våra Eliot samt Elinor cyklar men våra andra cyklar gör man på ett snarlikt sätt, konsultera då gärna cykelns eller displayens manual för mer detaljerad instruktion för inställning av hjulstorleksparametrar.

  • Tryck in B ( + ) och C ( - ) samtidigt i ca två sekunder för att komma till inställningsmenyn 
  • Tryck på A ( på / av ) för att bläddra mellan inställningarna
  • Välj inställningen för hjulstorleken
  • Rätt hjulstorlek är oftast förinställd, klicka annars på B ( + ) eller C ( - ) för justering
  • Tryck på A ( på / av ) för att bekräfta en ändring
  • När en ändring är bekräftad förs du vidare till nästa inställning
  • Tryck på A ( på / av ) i minst två sekunder för att gå ut ur inställningsmenyn
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.