Information och underhåll - Batteri

Underhåll av batteri

Här nedan finner ni information och tips på underhåll av olika batterier.

Litiumbatteri

Exempel på produkter med Litiumbatterier: fatscooter, elscooter, elcykel, robotgräsklippare.

Ett uppladdningsbart litium-batteri ska inte laddas ur helt. Det finns då stor risk för att batteriet inte kan laddas upp igen. Det är dock ingen fara med att använda produkten tills den själv stänger av sig. Batteriet har då fortfarande kraft kvar, men det är för lite för att apparaten ska kunna drivas. Om detta händer är det viktigt att batteriet laddas upp igen snarast. Det är inte bra för batteriet om det ligger urladdat under lång tid. Den låga men ändå befintliga självurladdningen kommer då att ladda ur batteriet så djupt att det tar skada. Många har säkert redan råkat ut för att en produkt som tex en telefon, som tidigare fungerade bra, inte går att ladda då den legat oanvänd en längre tid. Om ett batteri inte ska användas på ett tag, ska det därför först laddas. Helt nya (oanvända) batterier kan dockförvaras uppladdade.

Hur påverkas batterier av kyla och värme?

  • Det absolut viktigaste är att aldrig ladda upp ett kallt batteri utan låta det bli rumsvarmt först. Ett kallt batteri som laddas kan leda till inre kortslutningar vilket kan förstöra både batteriet och själva produkten.
  • Litiumbatterier mår bäst av att användas i temperaturer på mellan 15 och 25 grader. Däremot kan batterier som inte används med fördel förvaras i kylskåpstemperatur.

Hur gör man med batterier som inte används så ofta, till exempel till skruvdragaren?

  • Batterier laddas ur även när de inte används vilket försämrar hållbarheten. Därför ska man helst plocka fram dem och ställa de på underhållsladdning då och då.

Kan batteriet ligga i solen?

  • Det är inte bra för batteriets livslängd. Till exempel en elcykel och andra fordon med litiumbatteri bör därför parkeras i skuggan i bästa mån möjligt.

Blybatteri

Exempel på​ ​produkter med blybatteri:​ ​elbil för barn

Blybatterier får inte laddas ur för mycket. Hos ett 12V-batteri bör spänningen inte vara lägre än 10,5V eller 11,8V. Vid full belastning är 10,5V ett minimum, utan belastning är 11,8V minimum. Dessa värden kan ofta hittas i batteriets datablad. De får inte heller förbli urladdade under en längre period. Ledningssulfiden kan då klumpa ihop, vilket gör att batteriet blir oanvändbart.

Sulfatering är den vanligaste orsaken till låg / ingen spänning

Varje gång ett blybatterier urladdas sulfaterar det. Det är en naturlig del i den kemiska processen. Men om blybatteriet djup urladdas och / eller lämnas urladdad bygger kemin upp grövre sulfatkristaller som är svåra att lösa upp ( återställa till bly igen vid uppladdningen ). Man brukar säga att batteriet har “ sulfaterat ”. Enda möjligheten att rädda ett “ sulfaterat ” batteri är att använda en batteriladdare som har en så kallad rekond - funktion. Batteriladdaren lägger då ut pulståg av laddströmmar för att sakta lösa upp de grova kristallerna. Detta fungerar inte om sulfaterings processen gått för långt vilket leder till att kristallerna är för stora.

Generella rekommendationer för både litium och blybatterier

  • Batterier fungerar bäst i rumstemperatur. Värme och kyla försämrar batteriets funktion.
  • Håll batterier rena och torra eftersom fukt och smuts kan leda till små strömmar och öka självurladdningen.
  • Batterier bör inte djup urladdas. Upprepade djupare urladdningar förkortar batteriets livslängd påtagligt.
  • Självurladdningen i moderna batterier är låg, men batterier i vila kommer trots det alltid att långsamt tappa laddningen. Detta måste kompenseras antingen genom att batteriet laddas upp med vissa intervall eller med en kontinuerlig underhållsladdning.
  • När batteriet laddats klart, koppla ur batteriet från laddaren.
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.