Utbyte av motor - Löpband

Hur byter jag motorn på mitt löpband?

För att byta motorn på ditt löpband kan du följa nedanstående instruktioner.

Observera att bilderna på denna guide är tagna på modell TR4400 men guiden kan användas för de flesta modeller då processen har minimala skillnader.

Utbyte av motor

Viktigt! innan du börjar arbetet med att byta kretskort är det extremt viktigt att bandet är avslaget, nätsladden urdragen ur strömkontakten samt att man väntar minst 5 minuter efter att man gjort bandet är strömlöst innan man börjar skruva på något. Att låta bandet vänta en stund innan man skruvar är för att kondensatorerna i strömförsörjningskretsen i bandet ska hinna ladda ur sig fullständigt för att man eliminerar risken för att få en elektrisk stöt. Rör aldrig några inre komponenter om bandet har nätsladden ansluten, det är livsfarligt.

  • Ta av den främre kåpan på löpbandet genom att skruva av de 4 skruvar runt sidorna på löpbandet.
  • Skruva av skruven som sitter på framsidan av motorfästet för att sedan lossa på drivremmen.
  • Lossa sedan på de två skruvar på fästplattan för att sedan ta bort motorn.

9_inringat.jpg 8_inringat.jpg5_inringat.jpg 4.png2_inringat.jpg 1.png
Placering av ny motor

För att placera den nya motorn kan du följa stegen för utbyte av motorn omvänt.

OBS! Löpbandet får inte vara ansluten till ett vägguttag under denna process. Löpbandets strömbrytare ska vara avstängd.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.