Displayfunktioner TR5001 - Pro - Löpband

Hur fungerar mitt löpbands olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för displayfunktionerna för löpbandet med SKU 101-4-13

Displayfunktioner

FUNKTION BESKRIVNING
Incline ( lutning ) Visar automatisk lutning ( 0 - 22 )
Distance ( distans ) Visar distansen ( 0 - 99,99 km )
Time ( tid ) Visar tiden ( 00,00 - 99.59 )
Speed ( hastighet )  Visar hastigheten ( 1 - 22 km / h )
Cal / Pulse ( Kalorier / puls )  Visar pulsen vid signal annars kalorier ( 0 - 999 kalorier )
MP3 Visas när MP3-funkionen är i bruk

 

Nyckelfunktioner

FUNKTION BESKRIVNING
Start När är redo att börja, tryck på start och löpbandet roterar på en av hastigheten 1,0Fvr km / h
Stop Över 3,5 km / h under löpning så kommer maskinen gradvis sänka hastigheten och sedan stanna helt. Inga andra knappar är tillgängliga då. Om hastigheten är under 3 km / h så stannar maskinen omedelbart
Incline up / down ( Lutning upp / ned ) Uppknappen ökar lutningen på bandet medan nedåtknappen minskar lutningen, förutom i alarmtillståndet
Lutning snabbval  Tryck på den här knappen och lutningen går direkt i vald höjd
Speed up / down ( Hastighet upp / ned ) + knappen ökar hastigheten medan - knappen minskar hastigheten
Hastighet snabbval Under löpning, tryck på den här knappen och hastigheten ställs in direkt till vald nivå
Music ( Musik )  Tryck för att öppna eller stänga högtalarförstärkaren. 
Fan ( fläkt ) Vid användning av maskin. Tryck på knappen för att starta / stänga av funktionen. Standardläget är avstängt. 
Mode När maskinen är igång, tryck på knappen för att ange tid, distans och / eller kalorier. Ange med hjälp av speed-up eller speed-down knapparna. Tryck sen på start. träningen börjar och maskinen räknar ner till 0 och stannar. 
Säkerhetsknapp I nödfall, dra på knappen och maskinen stannar omedelbart
Program Tryck på program-knappen för att välja bland de 99 st programmen. P1 - P50 är enbart hastighetsprogram med P51- P99 är kombinerad lutning och hastighet
Distans program Tryck på program-knappen och välj mellan U!-U4 distansprogram. Varje program memorerar en användarens löpdistans. Välj program genom att trycka på mode-knappen och sedan start. 
Användarprogram ( user program )  Tryck på program-knappen tills du ser programmen C1, C2, eller C3 blinka på skärmen. Välj den program du vill ha när den det blinkar genom att trycka på mode-knappen. Efter detta kan du ställa in en valfri tid med speed-up / speed-down knapparna (lägsta tiden är 30 minuter). Bekräfta med mode-knappen och ställ in lutning ( lägsta siffran 6 ). Bekräfta med mode-knappen, ställ in hastigheten med speed-up / speed-down knapparna. Tryck på start och börja träningen.
BMI / Kroppsfett Tryck "Bodyfat" och "Bodyfat" synas på skärmen. Tryck på MODE-knappen och "Sex" syns på skärmen. Välj Man (1) eller kvinna (2) genom att använda knapparna för öka / sänka hastighet. Tryck på MODE-knappen igen och "Age" kommer synas på skärmen tillsammans med 25, välj din ålder ( 10 - 99 år ) med hjälp av knapparna för att öka / sänka hastighet. Upprepa detta för att ställa in "Height" ( 50 - 250 cm ) och Weight"  ( 20 - 150 kg ). Tryck på MODE-knappen igen och "Bmi" kommer synas på skärmen. Kroppsfett-siffran syns på skärmen så fort du greppar handtagen där pulssensorerna sitter. För att avsluta detta program, tryck på MODE-knappen.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.