Displayfunktioner TR001 , TR001-Bluetooth - Löpband

Hur fungerar mitt löpbands olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för displayfunktionerna för löpbanden med SKU 101-5-7 samt 101-5-9.

Displayfunktioner

FUNKTION BESKRIVNING
Time  Ackumulerar den totala träningstiden upp till 30:00
Speed Ackumulerar aktuell hastighet
Distance  Ackumulerar aktuell distans upp till 99.99 km
Calorie  Ackumulerar kaloriförbrukning under träningen. Max. värde är 9999 kalorier

Nyckelfunktioner

FUNKTIONER BESKRIVNING
Mode Välj och stanna vid en valfri funktion
Scan

SCAN-läget innebär att skärmen bläddrar igenom funktionerna med 4 sekunders mellanrum

Manuellt vänteläge

 • Innebär vid start: SPEED visar 0.0; TIME visar 0:00, CAL visar 0, DIST visar 0.0
 • Tryck på knappen MODE för att välja respektive läge: normalt, förinställd tid och förinställd distans. Om du vill ändra tiden, håll inne tills " : " blinkar på skärmen. Tryck igen för att spara
 •  I detta läge kan du justera hastigheten från 1.0 till 10.0. Den är inställd på 1.0, men du kan också välja hastighet (2 km, 4 km, 6 km, 8 km och 10 km) via snabbvalsknapparna

Normalt läge

 • Både tid och distans ökar. När tiden uppnår 60 minuter, stannar den. Förinställd tid är 30:00 och hastigheten kan justeras från 5:00 till 99:00. Tiden räknar ner till 0, sedan stannar maskinen
 • Förinställd distans är 1.00. Hastigheten kan justeras från 0.50 - 1.00 - 1.50 --- 99.5, i steg om 0,5 km. Distans räknas ner till 0

Vänteläge

 • Klicka på programknappen, välj autoprogrammen P1 - P12 och tiden visas genom att räknas nedåt. Ursprunglig tid är 30:00. Du kan justera tiden från 5:00 till 99:00 med knappen " + / - "
 •  Snabbval kan inte användas i detta läge. Om du trycker på stopp - knappen, återgår motionsbandet till det manuella vänteläge

Automatiskt läge

 •  I automatiskt läge, kan du också använda hastighetsknappen " +/- ". Snabbvalsknappen för hastighet går också att använda. Alla autolägen är i 20 - stegsintervall
 •  Snabbval kan inte användas i detta läge. Om du trycker på stopp - knappen, återgår motionsbandet till det manuella vänteläge
 • Maskinen piper i tre sekunder i förväg för att förvarna användare om att bandet kommer att starta

Nedräkning

 • Skärmen har tre sekunders nedräkning, därefter piper den i tre sekunder innan maskinen startar. I detta läge, går inte knappen MODE eller knappen PROGRAM att använda
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.