Hur fungerar min motionscykels olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för displayfunktionerna för motionscykeln med SKU 101-3-15.

Displayfunktioner

Funktion

Beskrivning

Hastighet km/h

Visar din nuvarande hastighet (0,0 ~ 99.9 km / h m / h)

RPM ( varv per minut )

Varv per minut. ( 0 ~ 999 )

Time (tid )

Motionspassets längd ( distans ) visas under passet. ( 0.0 ~ 99.9 ). Datorn räknar ner från den inställda tiden 0.00 med en medelhastighet för varje motståndsnivå. Då den når noll, stannar programmet och ett alarm ljuder. Om du inte ställer en tid, går programmet igenom varje nivå en minut per nivå.

Dist ( distans )

Träningens sammanlagda distans ( 0 ~ 99,9 ~ 999 ). Förhandsinställda skalan: 1,0 ~ 99,0 ~ 999. När distansen når 0 stannar programmet och alarmet ljudet.

Calorie ( Kalorier )

Antal brända kalorier ( 0 ~ 99,9 ~ 999 ) Förhandsinställda skalan: 10,0 ~ 90,0 ~ 990. När antalet kalorier når 0 stannar programmet och alarmet ljudet.

Pulse ( puls ) Pulsen ( slag per minut ) visas under motionspasset ( 30 ~ 240 BPM slag / minut )
Resistance level 

Visar motståndsnivå. Skala 1 ~ 16.

WATT Visar antalet watt under träningspasset
Error 1 Kontrollera att motorn och motorkablarna är kopplade korrekt
Error 2 Kontrollera att dina händer inte vidrör sensorerna och att datorn inte letar efter kroppsfettssignal

Program

P1
Rullande

P2
Dal
P3
Fettbränning
P4
Ramp
P5
Berg

P6
Intervall

P7
Cardio
P8
Uthållning
P9
Nedförsbacke
P10
Rally
Manuellt program I detta program ställer ni in inställningarna själv
Wattkontroll program Finns ett program. Visar antalet watt
Hjärtfrekvensprogram Finns fyra stycken program. 55% H.R, 75% H.R, 90% H.R och målfrekvens
Användarinställnings-program Finns fyra stycken program. Custom1 - custom4
Kroppsfetts-mätningsprogram Finns ett program. Testresultaten är: Fat% sammanlagda kroppsfettet, BMR (metabolism) energin mätt i kalorier som kroppen förbrukar i viloläge för att upprätthålla normala kroppsfunktioner, BMI (body mass index) används för träning av kroppsform, BODY och kroppsform
För att mäta: Dina handflator måste röra pulssensorn ordentligt under fettmätningen för att datorn ska kunna motta signal. Om mätningen misslyckas kommer texten ERROR 2 upp. Tryck då på start / stopp för att prova på nytt. Du kan inte lämna testet då det pågår. Tryck på up / down för att lämna programmet efter testet är slutför


Nyckelfunktioner

FUNKTION

BESKRIVNING

Enter

I pausläge: För att nå programval som blinkar i respektive ruta. Välj program och bekräfta med enter. I inställningsläget bekräftar du med enter för at ställa in värdet på egen hand.
I startläget: Tryck på enter för att välja hastighet/ varv per minut eller roterande visning. 
I alla lägen: Tryck ner enter i två sekunder för att återställa till ursprungsläge. 

Start / Stopp

Tryck för att starta eller avsluta programmen,
I alla lägen: Tryck ner enter i två sekunder för att återställa till ursprungsläge. 

Up / Down I stoppläget: Punktmatrisen blinkar, tryck ner knappen för att välja nästa program. Om valda programmets blinkar, tryck på knappen för att öka /minska värdet.
I startläge: Tryck på knappen för att öka (up) / minska (down) träningsmotståndet. 
Pulse recovery

Starta med att mäta din nuvarande puls och tryck på recovery för att nå pulsåterhämtningstestet. Är du i pulsåterhämtningsläge, tryck på knappen för att lämna.
Resultat: F1 = utmärkt, F2 = bra, F3 = godkänt, F4 = under medelvärdet, F5 = inte bra, F6 = Svagt.

Användning

För att navigera i displayen använder du dig av upp- och nerknappen. Knappa dig fram till valfritt program och bekräfta med enter. Tid kommer då börja blinka på skärmen och då använder du dig av upp- och nedknappen för att ställa in tid. Bekräfta med enter. Upprepa samma mönster vid val av distans och kalorier. Tryck på start för att påbörja träningspasset. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.