Hur fungerar min motionscykels olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för displayfunktionerna för motionscykeln med SKU 101-3-3.

Displayfunktioner

FUNKTION BESKRIVNING
Time ( tid ) Motionspassets längd i tid visas under passet ( 0.00 - 99.59 min )
Calories ( kalorier )

Förbrända kalorier under motionspasset visas. ( 0,0 - 999,9 kCal )

Speed ( hastighet )

Hastigheten visas under passet ( 0,0 - 999,9 km/h )

Odometer* ( Distansmätare ) Räknar samman den totala distansen för alla träningspass ( 0,00 - 99,99 km )
Distance ( distans ) Motionspassets längd ( distans ) visas under passet ( 0,0 - 999,9 km )
Pulse* ( puls ) Pulsen ( slag per minut ) visas under motionspasset ( 40 - 240 slag / minut )

 

Nyckelfunktioner

FUNKTION BESKRIVNING
Mode Välj och stanna vid en valfri funktion
Set* Ställ in tid, distans och kalorier då datorn inte är i scan-läge
Reset / Clear Återställer värdet till " 0 "

Drift

Koppla på strömmen

 • Anslut elsladden i strömuttaget 
 • Utan inkommande signal på 4 - 5 minuter, stänger LCD-skärmen av sig automatisk
 • Skärmen slås på automatiskt vid inkommande signal
 • Om bilden på skärmen är otydlig, var god och byt batterier för bättre bild. Du måste byta alla batterier samtidigt

Time

 • Tryck på MODE – knappen tills pilen pekar på TIME. Tid visas först när ni börjar trampa

Speed / Distance / Calorie

 • Tryck på MODE – knappen tills pilen pekar på SPEED , DISTANCE eller CALORIE

Odometer*

 • Sammanfattar automatiskt motionsdistansen från och med början av passet

RPM*

 • Räknar pulsslag per motionsminut eller steg

Pulse*

 • Tryck på MODE – knappen till “ health ”, byt till PULSE -funktion. Hjärtslagssensorn mäter antal slag per minut

Scan

 • Skärmen bläddrar igenom funktionerna med 4 sekunders mellanrum
  TIME - SPEED - DISTANCE - CALORIE - ODOMETER* - RPM* - PULSE* - SCAN

* = Markerar vald funktion

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.