Displayfunktioner TR8718i , TR8718Ri - Motionscykel

Hur fungerar min motionscykels olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för de olika displayfunktionerna för motionscyklarna med SKU 101-3-10 samt 101-3-11.

Displayfunktioner

FUNKTION

BESKRIVNING

Time ( tid )

Motionspassets längd i tid visas under passet. ( 0:00 ~ 99:59 )

SPEED ( hastighet )

Hastigheten visas under passet. ( 0.0 ~ 99.9 )

DISTANCE ( distans )

Motionspassets längd ( distans ) visas under passet. ( 0.0 ~ 99.9 )

CALORIES ( kalorier )

Förbrända kalorier under motionspasset visas. ( 0 ~ 999 )

PULSE ( puls )

Pulsen (slag per minut) visas under motionspasset. Pulsalarm ljuder när pulsen överstiger förinställt pulsvärde

RPM (varv per minut)

Varv per minut. ( 0 ~ 999 )

WATT

Elförbrukning under motionspasset. I wattprogramläget kommer datorn att förbli vid det förinställda wattvärdet ( 0~350 )

MANUAL

Manuellt läge för motionspass

PROGRAM

Nybörjar-, avancerat och sport som alternativ för PROGRAM-val

CARDIO

Kardioträning ( förinställt värde )

 

Nyckelfunktioner

FUNKTION

BESKRIVNING

Up

Höjer nivån på motståndet. Val av inställning

Down

Sänker nivån på motståndet. Val av inställning

Mode

Bekräfta inställning eller val

Reset

Tryck ner i 2 sekunder, datorn startar om från användarinställningar. Gå tillbaka tillhuvudmeny under förinställning av passinställningar eller stop-läge

Start/ Stop

Inled eller avsluta motionspass

Recovery

Testa pulsens återhämtningsnivå

Body fat

Testa kroppsfett ( % ) och BMI


Drift

Koppla på strömmen

 • Anslut elsladden i strömuttaget 
 • Datorn kommer då startas igång och visa alla segment på LCD-skärmen i två sekunder
  kunder
 • Efter fyra minuter utan aktivitet ( pedalerna står stilla ; ingen registrerad puls ) övergår konsolen i strömbesparingsläge
 • Tryck på valfri knapp för att väcka kontrollen igen

Val av motionsnivå

 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionspass
 • Följande är valbara motionspass : Manual , Beginner , Advance , Sporty , Cardio , Wat 

Bild_1.JPG

Manual ( Manuellt läge )

 • Tryck på START i huvudmenyn för att inleda motionspass i manuellt läge
 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionsprogram, välj MANUAL och tryck MODE för att bekräfta
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa TIME ( tid ), DISTANCE ( distans ), CALORIES ( kalorier ), PULSE ( puls ) och tryck på MODE för att bekräfta
 • Tryck START / STOP knapparna för att börja motionspasset. Tryck UP eller DOWN för att justera nivån
 • Tryck START / STOP knapparna för att pausa motionspasset. Tryck RESET för att återgå till huvudmenyn

Bild_2.JPG

Beginner ( Nybörjarläge )

 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionsprogram, välj BEGINNER ( nybörjarläge ) och tryck MODE för att bekräfta
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa TIME ( tid )
 • Tryck START / STOP knappen för att starta motionspasset. Tryck UP eller DOWN för att justera belastningsnivån
 • Tryck START / STOP knappen för att pausa passet. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn

BILD_3.JPG

Advanced ( Avancerat läge )

 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionsprogram, välj ADVANCED ( avancerat läge ) och tryck MODE för att bekräfta
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa TIME ( tid )
 • Tryck START / STOP knappen för att starta motionspasset. Tryck UP eller DOWN för att justera belastningsnivån
 • Tryck START / STOP knappen för att pausa passet. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn

Bild_4.JPG

Sporty ( Sportläge )

 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionsprogram, välj SPORTY ( sportläge ) och tryck MODE för att bekräfta
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa TIME ( tid )
 • Tryck START / STOP knappen för att starta motionspasset. Tryck UP eller DOWN för att justera belastningsnivån
 • Tryck START / STOP knappen för att pausa passet. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn

Bild_5.JPG

Cardio ( Kardioläge )

 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionsprogram, välj H.R.C ( kardioträning ) och tryck MODE för att bekräfta
 • Tryck UP eller Down för att välja 55 % , 75 % , 90 % eller TAG ( målsättning för puls ) ( standard : 100 )
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa TIME ( tid )
 • Tryck START / STOP knappen för att pausa passet. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn

Bild_6.JPG

WATT ( Wattläge )

 • Tryck UP eller DOWN för att välja motionsprogram, välj WATT och tryck MODE för att bekräfta
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa valfritt antal WATT. ( standard : 120 )
 • Tryck UP eller DOWN för att förinställa TIME ( tid )
 • Tryck START / STOP knappen för att starta motionspasset. Tryck UP eller DOWN för att justera wattnivån
 • Tryck START / STOP knappen för att pausa passet. Tryck på RESET för att återgå till huvudmenyn

Bild_7.JPG

iConsole+ APP

 • Koppla på Bluetooth på tabletten, välj konsolanordning ( console device ) och tryck “ connect ”.
  ( lösenord : 0000 )
 • Koppla på iconsole+ appen på tabletten och starta motionspasset på tabletten

Bild_8.JPG

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.