Hur fungerar mitt löpbands olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för displayfunktionerna för löpbandet med SKU 101-2-3

Displayfunktioner

FUNKTION BESKRIVNING
Incline ( lutning ) Visar lutningen på bandet
Distance ( distans ) Visar den aktuella distansen 
Time ( tid ) Visar den aktuella tiden 
Speed ( hastighet )  Visar den aktuella hastigheten 
Calories ( kalorier )  Visar antalet förbrukade kalorier


Nyckelfunktioner

Start Tryck för att starta bandet
Stop Tryck för att stanna bandet
Incline up / down
( Lutning upp / ned )
Uppknappen ökar lutningen på bandet medan nedåtknappen minskar lutningen
Lutning snabbval  4%, 8% eller 12% och lutningen justeras direkt till vald lutning
Speed up / down
( Hastighet upp / ned )
Uppknappen ökar hastigheten medan nedåtknappen minskar hastigheten
Hastighet snabbval 4, 8 eller 12 km / h och hastigheten justeras direkt till vald hastighet
Mode

Tryck på knappen för att ange tid, distans och / eller kalorier. Ange med hjälp av speed up / down- knapparna. Tryck sen på start. 

Program Tryck på program-knappen för att välja bland de 12 st programmen. Justera tid med hjälp av speed up / down- knapparna
Musik Knapp med högtalaren-ikonen till vänster: Sänk volym / spola fram. Högtalar-ikonen till höger: Höj volym / spola bakåt. Spela musik / pausa på play / pause - knappen mellan knapparna med högtalarikonerna. 
Test Kroppskonstitution Tryck på prog-knappen tre gånger. Välj "Fat" och tryck på mode-knappen. Med hjälp av speed up / down- knapparna anger du: F1: Sex (1: man, 2: kvinna) F2: Age (10 - 99 år), F3: Height (100 - 240 cm) och  F4: Weight (20 - 160 kg ). F5: Test/ Fett, Ditt Bmi kommer räknas ut och synas utefter den information du angett. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.