Hur fungerar mitt löpbands olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för displayfunktionerna för löpbandet med SKU 101-2-2.

Displayfunktioner

FUNKTIONER BESKRIVNING
Distans Träningens sammanlagda distans  ( 1 ~ 99 km )
Tid Träningens sammanlagda tid ( 8 ~ 99 min ). Löpbandet stängs inte av om träningspasset överskrider 99.59 min. Tiden nollställs och systemet börjar räkna igen.  
Kalorier Träningens sammanlagda förbrukning av kalorier ( 10 ~ 990 cal ) 
Hastighet
Träningens aktuella tempo ( 1,0 ~ 14 km / h )
Puls

Visar din aktuella puls vid mätning


Nyckelfunktioner

Start Startar löpbandet
Tre snabbvalsknappar Reglera hastigheten
Speed+ / speed- Reglera hastigheten
Paus / Radera Stänger av systemet
Program Det finns 12 stycken träningsprogram (P1 - P12 ). Tryck på program-knappen, välj program och skärmen visar tiden 30.00. Du kan justera det med speed+ och speed- knapparna, alternativt snabbval för hastighet. Tryck på start och bandet börjar rulla i första hastigheten för att därefter börja luta efter tre sekunders nedräkning. Programmet är indelat i 20 avsnitt, där varje avsnitt har en löptid på 1/20 av den inställda tiden. Efter att ett avsnitt avslutats, starta nästa automatiskt. När alla avsnitten är avslutade, stannar motionsbandet.
Test kroppsfettsprogram I standby-läge: Tryck på program-knappen flera gånger tills du kommer till läget "FETT". Tryck på "Mode" för att nå F1: kön, F2: ålder, F3: längd, F4: vikt, F5: fett. Använd speed+ och speed- för att ställa in F1-F4. Tryck på "Mode" för att nå F5. Håll inne pulsknappen i 4-5 sekunder till den visar din andel fett. Kontrollera din vikt och längd och se om de matchar. Fett-värdet anger ditt BMI (förhållande mellan längd och vikt). 
Mode I standby-läge, tryck på mode och du kan reglera tid / distans / kalorier med hjälp av speed+ och speed- knapparna. Tryck sedan på start och systemet startar. Om träningsvärdet överstiger det inställda värdet stannar systemet. Tryck på paus / radera och systemet återgår till standby-läget
Stopp Systemet stängs av
MP3-funktion Ansluter du MP3-spelare eller mobiltelefon kan du spela musiken via högtalarpanelen
App-system Scanna QR-koden. Ladda ner "G-fit". Slå på bluetooth på telefon och anslut. Öppna "G-fit" och du kan styra maskin via din telefon
Nödstoppfunktionen Oavsett vilket läge motionsbandet befinner sig i, om du drar ut säkerhetsbandet så stannar motionsbandet i nödstoppsläge. 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.