Displayfunktioner Upright Bike 7020 , Recumbent bike 7230 - Motionscykel

Hur fungerar min motionscykels olika displayfunktioner?

Här nedan finner ni beskrivningar och instruktioner för de olika displayfunktionerna för motionscyklarna med SKU 114-4-2 samt 114-4-3.

Displayfunktioner

Var 6:e sekund skiftar datorn mellan att visa watt / calories / RPM / Speed

FUNKTION BESKRIVNING
Time ( tid ) Motionspassets längd i tid visas under passet. ( 0:00 ~ 99:00 )
Distance ( distans ) Motionspassets längd ( distans ) visas under passet. ( 0.0 ~ 99.9 )
Calories ( kalorier ) Förbrända kalorier under motionspasset visas. ( 0 ~ 990 )
Pulse ( puls ) 70 ~ 240 BPM. Pulsalarm ljuder när pulsen överstiger förinställt pulsvärde. Hjärtat blinkar när din pils mäts.
Watt Elförbrukning under motionspasset. I wattprogramläget kommer datorn att förbli vid det förinställda wattvärdet ( 0 ~ 350 )
RPM ( varv / minut )
Varv / minut. ( 0 ~ 250 )

Nyckelfunktioner

FUNKTION

BESKRIVNING

Start

Trampa för att aktivera datorn. Datorskärmen tänds och samtidigt hörs en lång signal. Efter ca 2 sekunder visar skärmen det första inställningsläget. Alternativt tryck på start / pausknappen. 

mceclip4.pngmceclip3.png

Programmeringsläget

Tryck på programknappen för att välja önskat läge - manual, program, user, target H.R, så som visas på bilden. 

mceclip0.png

Enter

Tryck på enter för att bekräfta det valda läget ( manual, program, user, target H.R ) eller för att välja funktionsvärdet ( time, distance, calories, pulse, age ). Använd upp- eller nerknapparna för att öka / minska det önskade funktionsvärdet eller välja program. Bekräfta med enter. Vid val av program blinkar TIME på skärmen. Din önskade träningstid ställer du in med hjälp av upp- och nedknapparna. Tryck på Enter för att bekräfta ditt val av tid. 

Snabbstart
Start / paus

Tryck på knappen för snabbstart eller för att välja funktionsvärdet för time, distance, calories, pulse eller använd knappen för start / paus av program.

Återställning

Under pausläge: Tryck in knappen för att bläddra mellan valt läge ( Manual, program, user, target H.R. ) eller håll in knappen i fyra sekunder för att återställa varje funktionsvärde under inställningen.
mceclip1.png

Datorfunktioner

FUNKTION

BESKRIVNING

Wattkontroll P12

Datorn är utrustad med funktioner för nivåkontroll och wattkontroll. Detta finns under P12 i programmeringsläget.

Innan du kör P12, se vad skillnaden är mellan funktionerna konstant effekt och konstant vridmoment nedan. 

mceclip2.png

1. Tryck på start / paus för att pausa aktuellt program.
2. Håll inne återställningsknappen i fyra sekunder. (om det är från återstartsfunktion. Hoppa över detta steg annars.)
3. Programknappen manual blinkar sen på skärmen. Tryck på programknappen för att välja programmeringsläget. 
4. Tryck på enter för att bekräfta och mata in funktionsvärdeinställningen men hjälp av upp- eller nedknappen för att välja P12. 
5. Tryck på enter och sedan upp- eller nedknappen för önskat värde av wattkontroll ( 40-400 watt; 10 wattsintervall )
6. Tryck på enter för att fortsätta välja andra funktionsvärden. 

 

Datorn skiftar vidare mellan funktionerna time, distance, calories och pulse så att du kan ställa in värdena var för sig. Tryck på enter för att bekräfta värdet. Använd upp- eller nedknappen för att öka eller minska värdet.

Target H.R

1. Tryck på start / paus för att pausa aktuellt program.
2. Håll inne återställningsknappen i fyra sekunder. (om det är från återstartsfunktion. Hoppa över detta steg annars.)
3. Tryck på programknappen för att välja target H.R. 
4. Tryck på enter för att bekräfta och mata in funktionsvärdeinställningen.
5. Pausläge syns en gång på skärmen.
6. När värdet för åldern som förinställts på datorn visas väljer du din ålder med hjälp av upp- eller nedknappen. Bekräfta med enter. 
7. Välj önskad target H.R (målpuls 55%, 75%, 90% eller THR (ställs in av dig 70-240 BPM) med upp- och nedknapparna. 

mceclip3.png

8. Om du väljer THR: Tryck på upp- eller nedknappen för önskar värde.
9. Tryck på enter och time börjar blinka, då trycker du på upp- eller nedknappen  och väljer tid. Bekräfta med enter och starta träningen med start / pausknappen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.