Felkod 03 eller E04 - Luft-vatten värmepump

Hur gör jag när min värmepump inte startar och ger felkod 03 eller E04 ( Vattenflödesfel / Vattenflödesbrytare )?

 

Felkod 03 eller E04 (beroende på vilken modell av våra värmepumpar du har) larmar när värmepumpen upptäcker vattenflödesfel eller när en signal för vattenflöde inte finns. Får du upp denna felkod kan du göra följande:

För felkod E04 (HP serien - Vitfärgad luft-vatten värmepump):

            

 

Instruktionerna som följer nedan är delade i olika stycken där varje lösning är anpassad för en specifik typ av installation. Detta då olika åtgärder och felsökningsmetoder måste vidtas baserat på om din typ av installation kräver eller redan har en flödesvakt eller inte. (Förklaring till varför olika åtgärder krävs för installationer med och utan flödesvakt hittas i stycket "Orsak".)

Vid installationer utan flödesvakt:

Kontrollera om en flödesvakt behövs vid din typ av installation.

En flödesvakt måste installeras om du använder värmepumpen för endast kylning eller både kylning och uppvärmning. Vid endast värmedrift behövs ingen flödesvakt. Detta är eftersom flödesvakten används för att ge signal till värmepumpen att vattenflöde pågår så värmepumpen kan sättas i drift. Om värmepumpen inte får någon ingen signal för vattenflöde stängs den av och visar felkoden. Detta är en säkerhetsåtgärd som värmepumpar har för att förhindra pumpen från att sättas i drift om ingen cirkulation finns. Följande är instruktioner för hur du installerar en flödesvakt, samt hur man kan sätta värmepumpen i drift utan en flödesvakt när värmepumpen endast används för värmedrift.

Hur man installerar en flödesvakt:

 1. Anslut flödesvaktens kablar till plint 5 och 6 i kontaktdosan för tillbehörsenheter.
 2. Placera flödesvakten på så sätt att flödet trycker "spaken" bakåt på flödesvakten. Om flödesvakten placeras i fel riktning kommer korrekt signal inte nå värmepumpen.
 3. Placera flödesvakten någonstans i cirkulationen där vattenflödet når flödesvakten innan vattnet når värmepumpen.

6.png       1.png

Hjälp av installatör rekommenderas starkt då vattenflödets vakuum kan lätt äventyras vid installation av en flödesvakt.

Hur man sätter värmepumpen i drift utan en flödesvakt:

För att få bort felkoden och sätta värmepumpen i drift utan att installera en flödesvakt kan du istället ansluta valfri kabel från plint 5 till plint 6. Detta tar bort värmepumpens krav på en flödesvakt då det inte behövs när pumpen används endast för värmedrift.

2.png

Observera att detta skall endast genomföras när enheten inte är ansluten till någon strömkälla. Om enheten är ansluten till en strömkälla kan endast certifierade elektriker utföra arbetet.

Vid installationer med flödesvakt:

Kontrollera vattenflödet.

För att kontrollera att vattenflödet till din värmepump är korrekt kan du gå igenom följande steg:

 1. Kontrollera att din cirkulationspump är igång.
 2. Kontrollera att cirkulationen möter värmepumpens vattenflödeskrav (m³/h).
 3. Kontrollera att det inte finns luft i cirkulationen som kan försämra flödet genom att ändra på trycket i cirkulationen.

Kontrollera att flödesvakten är korrekt installerad.

Du kan kontrollera ifall flödesvakten är korrekt installerad genom att kolla ifall den ligger placerad i korrekt riktning med vattenflödet. Om flödesvakten sitter bak och fram eller snett mot vattenflödet kommer en signal aldrig nå värmepumpen för korrekt vattenflöde. Detta kan undersökas genom att kolla vilket håll spaken på flödesvakten är i normalt läge och vilket håll den ska lutas i aktivt läge. Sedan behöver du säkerställa att den är placerad i cirkulationen på så sätt att vattenflödet trycker spaken i aktivt läge. Många flödesvakter har även en pil som visar hur den ska placeras i samband med flödesriktningen.

Pil på flödesvakt:

6_-_Copy.jpg

Flödesvakt:                                                Flödesvakt (Aktiverad):

8.png       7.png

Vissa flödesvakter är känsliga mot polaritet så det kan i vissa fall vara värt att byta plats på kabelkontakterna från flödesvakten till din värmepump. 

Kontrollera att flödesvakten inte är defekt:

Det är möjligt att att denna felkod dyker upp trots korrekt vattenflöde och installation. Detta kan hända ifall flödesvakten är defekt och ger därför en felaktig signal. En flödesvakt fungerar genom att visa ett värde på elektriskt motstånd som mäts i Ohm ( Ω ). Flödesvakten har då en paddel-liknade spak som placeras i cirkulationen. När vattnet cirkulerar puttar det då spaken bakåt som ändrar motståndsvärdet till 0. När värmepumpen mäter motståndsvärdet till 0 tar den det som en indikation av pågående vattenflöde och tillåter pumpen köra som normalt.

För att testa flödesvakten gör du följande:

 1. Ta din flödesvakt och mät motståndsvärdet med en multimeter. Multimetern behöver ställas in för att mäta motståndsvärdet genom att ställa in den på läget med symbolen ( Ω ). Vanligtvis ska räckvidden ligga på "2000k".
 2. Vid inaktiverat läge (alltså att spaken inte är intryckt och är i standardposition) borde multimetern visa en siffra. Det är inte en exakt siffra man behöver leta efter men viktigt är bara att det inte står "0".
 3. Vid aktiverat läge (alltså att spaken är intryckt och inte är i standardposition) ska motståndsvärdet vara på "0". Om flödesvakten visar något värde vid inaktiverat läge och ligger på 0 vid aktiverat läge betyder detta att flödesvakten fungerar korrekt.

Flödesvakt:                                                Flödesvakt (Aktiverad):

8.png       7.png

Motståndsvärde (inaktiverad):                    Motståndsvärde (aktiverad):

9.png       10.png

För felkod 03 (PF serien - Gråfärgad luft-vatten värmepump):

 

Instruktionerna som följer nedan är delade i olika stycken där varje lösning är anpassad för en specifik typ av installation. Detta då olika åtgärder och felsökningsmetoder måste vidtas baserat på om din typ av installation kräver eller redan har en flödesvakt eller inte. (Förklaring till varför olika åtgärder krävs för installationer med och utan flödesvakt hittas i stycket "Orsak".)

Vid installationer utan flödesvakt:

Kontrollera om en flödesvakt behövs vid din typ av installation.

En flödesvakt måste installeras om du använder värmepumpen för endast kylning eller både kylning och uppvärmning. Vid endast värmedrift behövs ingen flödesvakt. Detta är eftersom flödesvakten används för att ge signal till värmepumpen att vattenflöde pågår så värmepumpen kan sättas i drift. Om värmepumpen inte får någon ingen signal för vattenflöde stängs den av och visar felkoden. Detta är en säkerhetsåtgärd som värmepumpar har för att förhindra pumpen från att sättas i drift om ingen cirkulation finns. Följande är instruktioner för hur du installerar en flödesvakt, samt hur man kan sätta värmepumpen i drift utan en flödesvakt när värmepumpen endast används för värmedrift.

Hur man installerar en flödesvakt:

 1. Anslut flödesvaktens kablar till plint 7 och 8 i kontaktdosan för tillbehörsenheter.
 2. Placera flödesvakten på så sätt att flödet trycker "spaken" bakåt på flödesvakten. Om flödesvakten placeras i fel riktning kommer korrekt signal inte nå värmepumpen.
 3. Placera flödesvakten någonstans i cirkulationen där vattenflödet når flödesvakten innan vattnet når värmepumpen.

6.png      12.png

Hjälp av installatör rekommenderas starkt då vattenflödets vakuum kan lätt äventyras vid installation av en flödesvakt.

Hur man sätter värmepumpen i drift utan en flödesvakt:

För att få bort felkoden och sätta värmepumpen i drift utan att installera en flödesvakt kan du istället ansluta valfri kabel från plint 7 till plint 8. Detta tar bort värmepumpens krav på en flödesvakt då det inte behövs när pumpen används endast för värmedrift.

11.png

Observera att detta skall endast genomföras när enheten inte är ansluten till någon strömkälla. Om enheten är ansluten till en strömkälla kan endast certifierade elektriker utföra arbetet.

Vid installationer med flödesvakt:

Kontrollera vattenflödet.

För att kontrollera att vattenflödet till din värmepump är korrekt kan du gå igenom följande steg:

 1. Kontrollera att din cirkulationspump är igång.
 2. Kontrollera att cirkulationen möter värmepumpens vattenflödeskrav (m³/h).
 3. Kontrollera att det inte finns luft i cirkulationen som kan försämra flödet genom att ändra på trycket i cirkulationen.

Kontrollera att flödesvakten är korrekt installerad.

Du kan kontrollera ifall flödesvakten är korrekt installerad genom att kolla ifall den ligger placerad i korrekt riktning med vattenflödet. Om flödesvakten sitter bak och fram eller snett mot vattenflödet kommer en signal aldrig nå värmepumpen för korrekt vattenflöde. Detta kan undersökas genom att kolla vilket håll spaken på flödesvakten är i normalt läge och vilket håll den ska lutas i aktivt läge. Sedan behöver du säkerställa att den är placerad i cirkulationen på så sätt att vattenflödet trycker spaken i aktivt läge. Många flödesvakter har även en pil som visar hur den ska placeras i samband med flödesriktningen.

Pil på flödesvakt:

6_-_Copy.jpg

Flödesvakt:                                                Flödesvakt (Aktiverad):

8.png       7.png

Vissa flödesvakter är känsliga mot polaritet så det kan i vissa fall vara värt att byta plats på kabelkontakterna från flödesvakten till din värmepump. 

Kontrollera att flödesvakten inte är defekt:

Det är möjligt att att denna felkod dyker upp trots korrekt vattenflöde och installation. Detta kan hända ifall flödesvakten är defekt och ger därför en felaktig signal. En flödesvakt fungerar genom att visa ett värde på elektriskt motstånd som mäts i Ohm ( Ω ). Flödesvakten har då en paddel-liknade spak som placeras i cirkulationen. När vattnet cirkulerar puttar det då spaken bakåt som ändrar motståndsvärdet till 0. När värmepumpen mäter motståndsvärdet till 0 tar den det som en indikation av pågående vattenflöde och tillåter pumpen köra som normalt.

För att testa flödesvakten gör du följande:

 1. Ta din flödesvakt och mät motståndsvärdet med en multimeter. Multimetern behöver ställas in för att mäta motståndsvärdet genom att ställa in den på läget med symbolen ( Ω ). Vanligtvis ska räckvidden ligga på "2000k".
 2. Vid inaktiverat läge (alltså att spaken inte är intryckt och är i standardposition) borde multimetern visa en siffra. Det är inte en exakt siffra man behöver leta efter men viktigt är bara att det inte står "0".
 3. Vid aktiverat läge (alltså att spaken är intryckt och inte är i standardposition) ska motståndsvärdet vara på "0". Om flödesvakten visar något värde vid inaktiverat läge och ligger på 0 vid aktiverat läge betyder detta att flödesvakten fungerar korrekt.

Flödesvakt:                                                Flödesvakt (Aktiverad):

8.png       7.png

Motståndsvärde (inaktiverad):                    Motståndsvärde (aktiverad):

9.png       10.png

Orsak:

Den vanligaste orsaken till att en värmepump larmar med denna felkod är för att en flödesvakt inte är installerad. En flödesvakt medföljer ej värmepumpen då den inte behövs när värmepumpen används exklusivt för värmedrift. En flödesvakt installeras endast när värmepumpen även ska användas vid kylning.

(Andra ord för flödesvakt kan vara flödesgivare och flödesmätare.)

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.