Tips / råd - Poolvärmepump

Tips och råd

Innan installation kan det vara bra att läsa igenom våra tips och råd som ni finner här nedan.

Placering

  • Placera alltid värmepumpen på en stadig yta och använd de medföljande gummiunderlagen för att undvika vibrationer och ljud
  • Placera poolvärmepumpen i vattennivån så att poolvärmepumpen sitter i nivå med vattenutloppet. Detta är för att cirkulationspumpen ska kunna nå optimalt vattenflöde för att undvika onödigt tryck

Viktigt

Håll alltid värmepumpen upprätt innan start. Om enheten stått i lutande ställning, vänta åtminstone 24 timmar innan du startar pumpen igen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.