Skötsel / vattenvård - Spabad

Håll ditt spabad rent länge med ordentlig vattenvård

Om du ger ditt spabad några minuters omsorg per vecka kan du vara säker på att få njuta av det under många år. Värdena i vattnet är det som påverkar vattnet i ditt spabad mest. Om värdena hålls inom rätt nivåer kommer det vara lättare att hålla vattnet fräscht och rent. Många av de problem som kan uppstå med vattnet uppstår på grund av att något eller några värden inte är optimala.

Om du kontrollerar vattnet och kemikalienivån varje dag (eller varje gång du använder spabadet) och tillsätter kemikalier, så kan du behålla samma vatten i spabadet i upptill tre månader.

 • Kontrollera vattennivån i spabadet regelbundet och fyll på vid behov
 • Vi rekommenderar att du tömmer spabadet var 3 - 4 månad
 • Rengör spabadets hölje och munstycken vid tömning
 • Fyll på med nytt, rent vatten igen

PH-värden

Att ha rätt pH - värde i vattnet är den viktigaste faktorn för att vattnet ska kunna hålla en god kvalité under längre tid.

 • Idealvärdet ligger på 7,2 men värdena mellan 7,0 och 7,6 är okej
 • För högt pH - värde kan resultera i mjölkigt vatten, kalkutfällningar och irritationer på huden
 • För lågt pH - värde kan orsaka irritation på ögon och slemhinnor samt skada metalliska delar i spabadet då vattnet kan bli korrosivt.

Alkalinitetsvärde

Ett optimalt Alkalinitetsvärde ( 80 - 120 mg / l ) i vattnet stabiliserar pH - värdet vilket gör det enklare att behålla pH - värdet inom rätt intervall.

Användning av medel

Använder du klor, brom eller något annat desinfektionsmedel ber vi dig vara noga med att kontrollera hur medlet ska användas. Nedan följer en kort sammanfattning av de två ovan nämnda varianterna.

Klor:

 • Se till att pH - värdet ligger på en bra nivå innan du tillför klor, annars har inte kloret samma effekt
 • Klorhalten bör ligga mellan 1,0 - 3,0 ppm
 • Långtidsklorering görs veckovis, eller oftare beroende på hur mycket spabadet används.
 • Chock klorering görs vid byte av vatten samt vid behov och innebär att du tillsätter mycket klor för att vattnet ska nollställas på bakterier. Vänta tills klorhalten är normal eller tillför Antiklor för att påskynda detta innan du badar efter chock klorering. Du kan behöva chock klorera varannan vecka beroende på hur spabadet används

Brom:

 • Du bör också genomföra chockbehandlingar med klor vid behov även om du använder brom
 • Idealvärdet för brom ligger på 2,0 - 3,0 ppm

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.