Justering av vattentemperatur - Poolvärmepump

Hur kan man justera vattentemperaturen i poolen?

Om ni upplever att poolens vattentemperatur är för låg eller för hög behöver ni först kontrollera så att er poolvärmepump har kapacitet att hantera er poolstorlek.

Kontrollera även att cirkulationspumpen kapacitet ej är lägre än, och överensstämmer med poolvärmepumpens rekommenderade vattenflöde (m3/tim). Är cirkulationspumpens kapacitet t.ex. dubbelt så hög som värmepumpens, kan en bypassventil minska flödet för att matcha poolvärmepumpens kapacitet. 

Vissa poolvärmepumpar kräver en installerad bypassventil. En bypassventil justerar vattenflödet in till poolen genom att låta en andel av vattnet ta en väg genom rören som inte går genom pumpen. Om vattentemperaturen inte höjs eller sänks i poolen behöver man se över justeringen av bypassventilen.

För våra pumpar rekommenderar vi att man börjar med att ha bypassventilen i halvöppet läge, därefter kan man justera inställningen enligt nedan.

Höja temperaturen:

  • Justera bypassventilen så att vattenflödet minskar. Ett mindre vattenflöde gör att vattnet stannar kvar längre i pumpen innan det förs vidare till poolen. När vattenflödet minskar hinner pumpen värma upp vattnet mer innan det förs vidare till poolen, detta resulterar i att vattentempereaturen höjs.
  • För att minska vattenflödet i pumpen så öppnar man bypassventilen och låter mer vatten ta vägen runt pumpen istället för genom den.

Sänka temperaturen:

  • Justera bypassventilen så att vattenflödet ökar. Ett högre vattenflöde gör att vattnet passerar snabbare genom pumpen innan det förs vidare till poolen. När vattenflödet ökar hinner inte pumpen värma upp vattnet som passerar genom pumpen lika mycket, detta resulterar i att vattentemperaturen sänks.
  • För att öka vattenflödet i pumpen så stänger man bypassventilen mer och låter mer vatten ta vägen genom pumpen istället för runt den.

Bilden nedan visar en av de vanligaste installationerna, men det finns fler sätt att installera på.

Guide_-_bypassventil.JPG

Viktigt

Observera att en bypassventil inte påverkar den nominella vattenflödet från cirkulationspumpen, utan endast justerar mängden vatten som passerar genom värmepumpen. Alla värmepumpar har specificerat det rekommenderade vattenflödet i kubikmeter per timme i bruksanvisningen. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.