Mätning av batteri och nätadapter - Elbil

Hur mäter man elbilens batteri och nätadapter?

Om ni upplever problem med batteriet eller nätadaptern behöver ni mäta spänningen.

Mätning

  • Mätning av batteriets och nätadapterns spänning görs med en multimeter
  • Multimetern ska vara inställd på VDC / DC Volt med värde 200 enligt bild nedan:

Bild_1.png

Mätning av batteri

  • Håll multimeterns pluss-pol ( röd ) mot batteriets pluss-pol ( röd ) samt multimeterns minus-pol (svart) mot batteriets minus-pol ( svart ).
  • Batteriet ska mäta över 12 Volt för att det ska vara brukbart.
  • Fotografera mätningen så att både resultat samt produkt syns i bild enligt bild nedan

Bild_2.png

Mätning av nätadapter ( laddare )

  • Håll multimeterns plus-pol ( röd ) i nätadapterns kontakt samt multimeterns minus-pol ( svart ) mot nätadapterns kontakt på utsidan.
  • En obelastad nätadapter ska ligga runt 19 Volt.
  • Fotografera mätningen så att både resultat samt produkt syns i bild enligt bild nedan

Bild_3.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.