Varför går mitt elverk endast i några sekunder sedan stängs det av?

Om ert elverk endast fungerar i några sekunder och sedan stängs av kan ni behöva kontrollera några saker.

Kontroll

  • Oljenivån kan vara för låg, kontrollera oljenivån genom att kontrollera nivån oljestickan.
  • Konrtollera att luft filtret inte är igensatt av damm mm.
  • Kontrollera att choken är i rätt läge.
  • Kontrollera att att bränslekranen är öppen och att vredet på bränslelockets topp står i "open" läge.
  • Kontrollera så att det finns gnista på tändstiftet.
  • Kontrollera om elverket startar vid användning av startgas.
  • Viktigt även att elverket står på en plan yta.
  • Använd inte gammalt bränsle. Har elverket sått över tid oanvänt prova tömma ut det gamla bränslet och ersätt med nytt.
  • Obs. Häll aldrig i oljeblandat bränsle då motorn är av typen 4taktare och har separat oljebehållare.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.