Felkoder för löpband

Här nedan finner ni de olika felkoderna, namnen, problemen samt lösningarna.

Felkod

Namn

Problem

Lösning

E00 eller ERR

Ingen säkerhetsnyckel

Saknas säkerhetsnyckel

eller fel placerad

1. Sätt dit säkerhetsnyckeln
2. Om det fortfarande inte fungerar så kan man pröva att byta ut panelen

E2

Fel på styrkort

Styrkortet är defekt

Byt ut styrkortet

E5

Överströmsskydd

Kretskort för styrning eller motorn låser sig när hastigheten är över 4 km/h

1. Ta bort motorkåpan för att kontrollera om motorn är skadad eller är låst av andra saker.
2. Om det inte är något av ovanstående så behöver man byta styrkort

E6

Motorn är skadad

Motorn är skadad eller så kan anslutningskabeln från motor till styrkort inte vara korrekt inkopplat

1. Ta bort motorkåpan för att kontrollera om motorn är skadad eller om anslutningskabel från motor till styrkort är korrekt inkopplad
2. Om ovanstående är korrekt så behöver styrkortet bytas ut

E7

Ingen säkerhetsnyckel

Saknas säkerhetsnyckel eller fel placerad

1. Sätt dit säkerhetsnyckeln
2. Om det fortfarande inte fungerar så kan man pröva att byta ut panelen.

E8

Överbelastningsskydd

Överbelastning, på grund av för mycket ström eller för mycket vikt

1. Om användarvikten är lägre än den maximala vikten, koppla ur nätsladden och starta sedan om löpbandet
2. Om felkoden fortfarande visas, behöver styrkortet bytas ut

E12/EP

Fel i styr don för automatisk lutning

Anslutningskabel från den automatiska lutningsmotorn från styrkortet åker av eller är inte korrekt ansluten

Ta bort motorkåpan och anslut kabeln på rätt sätt.
Om felkoden kvarstår kan man pröva att korrigera den automatiska lutningen

Gå till teknikläge:
1. Ta bort säkerhetsnyckeln, fortsätt att trycka på '' _ '' knappen i 3 sekunder tills informationsläget visas och visar D1
2. Sätt i säkerhetsnyckeln
3. Tryck sedan på ’’ M ’’ knappen tills den visar D2 i informationsläget
4. Tryck på '' start '' knappen så kommer den automatiska lutningen korrigeras av sig själv.
Efter avslutad korrigering kommer displayen att återgå till normalt fönster

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.