Uppkoppling till WiFi - Värmepump

Vad kan man göra när värmepumpen inte kopplas upp till WiFi?

Här nedan finner ni punkten som ni kan kontrollera om ni upplever problem med uppkopplingen mellan värmepump och WiFi.

Kontroll

  • Stäng av strömmen
  • Slå sedan igång strömmen efter ca 15 min
  • Testa att koppla upp pumpen till WiFi på nytt

Viktig information

  • Pumpens kontrollpanel måste vara nära nätverksroutern
  • Enheten kan inte kopplas till MESH nätverk
  • Displayen måste vara upplåst för att WiFi ska kunna hittas. ( Instruktioner för hur du låser displayen hittas i manualen för varje modell )
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.