Uppkoppling av fjärrkontroll - Terassmarkis

Hur kopplar man upp fjärrkontrollen till markisen?

Här nedan finner ni instruktioner samt en video som visar hur kopplingen mellan fjärrkontroll DC 306A och markis går till.

Uppkoppling

  • Bryt strömmen till markisen och återanslut sedan strömmen på nytt så att ni hör ett pipande ljud
  • Tryck två gånger på knappen " P2 " på baksidan av fjärrkontrollen
  • Tryck på uppåt knappen på framsidan av fjärrkontrollen. Ett pipande ljud kommer höras
  • När det pipande ljudet slutat så trycker ni på nedåt knappen

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.