search shadow

Klippare återvänder till laddningsstationen under arbete