search shadow

Roboten klipper inte hela vägen fram till kanttråden utan vänder några decimeter innan Följ