Justering av slutpunkt - Terassmarkis

Hur justerar man slutpunkten på terassmarkisen?

Om terassmarkisen är sned när den åker in / ut så behöver man justera slutpunkten.

Justera inre slutpunkt

  • Använd den medföljande stroke regulatorn
  • Sätt in stroke regulatorn i det övre hålet
  • Skruva stroke regulatorn medurs tills den yttre listen har gått in under kasetten

Justera yttre slutpunkt

  • Använd den medföljande stroke regulatorn
  • Sätt in stroke regulatorn i det undre hålet
  • Skruva stroke regulatorn moturs 2-3 varv
  • Använd den medföljande fjärrkontrollen för att backa in rullen så att tyget så gott som täcker rullen
  • Använd den medföljande fjärrkontrollen för att ta tillbaka rullen igen för att kontrollera det nya läget
  • Använd den medföljande stroke regulatorn
  • Skruva stroke regulatorn moturs till du ser hur slutresultatet är

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.