Hur byter man ut batteriet i elbilen?

Om batteriet är defekt kan det behöva bytas ut.

Följ nedanstående steg för att byta batteriet

  • Plocka bort bilens säte
  • Koppla loss batteriets anslutningar
  • Lossa batteriets konsol
  • Ta bort batteriluckan
  • Lyft försiktigt ut batteriet, men lyft inte i anslutningarna eller kablarna. Använd skyddshandskar om läckage uppstått från batteriet
  • Sätt i det nya batteriet och koppla in anslutningarna
  • Sätt tillbaka metallkonsolen
  • Sätt tillbaka elbilens säte
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.