En reklamation sker vid händelse av en synlig och / eller funktionell defekt av en produkt. För att en reklamationsanmälan skall vara fullständig behöver ni inkomma med underlag som påvisar den defekt ni önskar anmäla. Vid synlig och kosmetisk defekt går det bra med bilder och vid en funktionell defekt behövs en video.

En reklamation är endast möjlig vid ett fabrikationsfel och/eller ett ursprungligt fel. Skulle ett handhavande fel åligga produktens defekt innefattas detta inte av konsumentköplagens regler för reklamationer.

Vid en reklamation av ett fabrikationsfel och/eller ett ursprungligt fel genomförs en reklamationsåtgärd och er handläggare kommer presentera det åtgärdsförlag som bedöms mest lämplig i ärendet. Ni behöver åtgärdsförslaget innan åtgärden genomförs.

Exempel på åtgärd:

  • Utskick av reservdel
  • Prisavdrag
  • Omleverans av ny produkt
  • Kompensation / ersättning av annat slag

Observera att vi endast kan ta emot ett reklamationsärende från ursprunglig kund. Det innebär att ni som kund behöver inkomma från den mejladress som är kopplad till er order. Om ni innehar fler ordrar är det till stor hjälp om ni uppger vilket ordernummer ärendet gäller.

 

Klicka här för att få hjälp med en reklamation.

Var denna artikel till hjälp?
8 av 24 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.