Dåligt driv - Bensindriven atv

Möjliga felorsaker

Att det blir problem med drivet för en Bensindriven ATV kan bero på flera olika anledningar några exempel är.

 • För mycket olja i bränsleblandningen.
  • Kontrollera att du har en korrekt bränsleblandning. Fyrhjulingen ska ha mellan 2-4 procent oljeinblandning i bensinen, om det är för mycket olja i bränslet går motorn dåligt och den kan upplevas som orkeslös, det förekommer ofta ovanligt kraftig rökutveckling ur avgasröret i samband med felaktig bränsleblandning.

 • Fyrhjulingen körs med choken tillslagen.
  • Choken skall endast användas korta stunder i samband med kallstart av fyrhjulingen.

 • justerskruv på gasreglaget felställt.
  • Finns en justerskruv på gashandtaget som ställer in gasreglagets maximala utslag. om den är inskruvad kommer fyrhjulingeninte varva upp till sitt maximala varvtal och viss effektapp uppstår.

 • igensatt luftfilter
  • Kontrollera att luftfiltret inte är överdrivet smutsigt eller igensatt med smuts.

 • igensatt bränslefilter
  • Kontrollera att bränslet fritt kan flöda från tanken genom filtret och bensinkranen till förgasaren.

 • Utsliten kopplingstrumma.
  • Om fyrhjulingen körts med nedslitna kopplingsbackar kan det hända att kopplingstrummans bana slits ner och blir blankpolerad vilket då gör att kopplingen slirar onormalt mycket.
 • Utslitna kopplingsbackar
  • Kopplingsbackarna är en slitage del som långsamt slits ner med användning av fyrhjulingen. Följ stegen i guiden i nästa avsnitt för att kontrollera att kopplingsbackarna är i god kondition. Om de är utslitna behöver de bytas.

Kontroll/byte av koppling.

Ned följer en beskrivning av hur man går tillväga för att kontrollera sin kopplings skick och eventuellt byta ut kopplingen.

 • Lossa de 4 skruvarna som håller kopplingstrumman, växelhus och framdrev till motorblocket utmarkerade med röda pilar på bilden.
  IMG_0433.JPG            IMG_0426.JPG

 • Inspektera slungkopplingen, se att kpplingsbackarna har material kvar samt att fjädrarna ser friska ut. Kopplingen fungerar genom att backarna slungas ut mot kopplingstrummans kopplingsbana när motoraxeln roterar vid gaspådrag. På bilden är en slungkoppling i nytt skick.
  IMG_0428.JPG

 • För att Lossa slungkopplingen vid byte skruvar man först bort centrumskruven, man kan ta ett lågt föremål, på bilden används en insexnyckel för att hålla emot kopplingens rörelser när vridmoment appliceras på skruven. 
  IMG_0430.JPG                       IMG_0429.JPG

 • När centrumskruven är urskruvad sitter kopplingen endast påskjuten på en konisk yta på motroaxeln. Om kopplingen inte går att enkelt dra av kan man försiktigt bända lite med ett föremål på kopplingens sidor. OBS! ta inte i för mycket då motorblocket då kan skadas. Effektivt brukar vara att försiktigt bända på ena sidan därefter rotera kopplingen och bända lätt på andra sedan upprepa detta ett par ggr. Ett annat trick som är ytterst effektivt är att värma centrum av kopplingen med en värmepistol eller liknande för att metallen ska expandera och därefter lossar den enklare från den konade axeln.
  IMG_0431.JPG                        IMG_0432.JPG

 • När kopplingen är lossad kan man installera den nya kopplingen, därefter är det bara att först skruva tillbaka centrumskruven i som håller fast koppllingen och sedan skruva tillbaka de 4 skruvarna som håller kopplingstrumman, växelhus och framdrev till motorblocket
  IMG_0427.JPG

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.